Per 1 januari 2017 zijn de zittingentarieven voor verzekerden bij, door ons niet gecontracteerde zorgverzekeraars, gewijzigd en aangepast aan de huidige kosten.

Omschrijving Tarief in € Bijzonderheden
Zitting fysiotherapie 30,00
Zitting oedeemtherapie 45,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek 50,00
Screening 15,00
Intake en onderzoek na screening 30,00
Toeslag behandeling aan huis 15,00
Screening & intake en onderzoek 45,00
Toeslag behandeling in richting   8,00
Telefonische zitting 15,00 1 x per behandelepisode
Toeslag voor uitbehandeling 50% van de zitting
Niet nagekomen afspraak (voor eigen rekening) 100% van de zitting
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten 60,00
Gebruikte verband- en hulpmiddelen 18,50
Verstrekte verband- en hulpmiddelen vanaf 6,50
Rol kinesio tape (rekbare tape) 12,00

Let op: De vergoeding van uw ziektekostenverzekering kan afwijken van de tarieven die fysiotherapie SOFYSIO u in rekening brengt!

Let op: Als u bij verhindering minstens 24 uur tevoren afzegt, worden u geen kosten in rekening gebracht.
Als u later afzegt of niet komt zonder af te zeggen, brengen wij de kosten bij u in eigen rekening.