Algemene fysiotherapiefysio wageningen algemene en manuele therapie

De fysiotherapeut is de deskundige als het gaat over het menselijke bewegingsapparaat. Hij behandelt patiënten die in het dagelijkse leven belemmerd worden bij het bewegen. De fysiotherapeut behandelt individuele of groepen patiënten, vaak na een verwijzing van een arts. Naast de behandeling, die onder meer kan bestaan uit oefentherapie en massagetherapie zet de fysiotherapeut zijn deskundigheid ook preventief in, bijvoorbeeld bij het adviseren of begeleiden van patiënten.

De behandeling van de fysiotherapeut kan verschillende doelen hebben. Bijvoorbeeld het verbeteren van het bewegend functioneren, het in stand houden ervan en het voorkomen van nieuwe klachten. Soms zal hij ook patiënten begeleiden om met een beperking te leren leven en hem helpen om bijvoorbeeld weer aan het werk te kunnen.

De laatste jaren gaat veel aandacht uit naar de preventieve gezondheidszorg. De fysiotherapeut speelt een belangrijke rol in het voorkomen van ziekten en klachten.
De fysiotherapeut baseert zijn werk zoveel mogelijk op wetenschappelijke inzichten en vertaalt die kennis in zijn praktijk.

Manuele therapie

Manuele Therapie is een behandelmethode die gericht is op het verbeteren van gewrichtsbewegingen in het lichaam. Omdat ieder een eigen manier van bewegen heeft, wordt de therapie afgestemd op de bewegingen, zoals het lichaam deze gewend is te maken.

De behandeling omvat een aantal handgrepen, die op een rustige, pijnloze manier worden uitgevoerd en geenszins middels “kraken”.

RSI – schouder klacht

Onze praktijk is geregistreerd bij Schouder Netwerken Nederland.

Klachten aan de schouder is een veelvoorkomend lichamelijk probleem en kan zorgen voor veel hinder in het dagelijks functioneren. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 30-40% van de bevolking schouderklachten ervaart. Wanneer iemand schouderklachten heeft wordt vaak gezien dat herstel lang duurt. Tevens is het een klacht die vaker terug kan komen.

Om dit te voorkomen is inzicht in het functioneren van je schouder en het beïnvloeden van beweegpatronen van belang. Wij van Sofysio sturen dan ook aan op zelfmanagement om daarmee de kans op een terugkerende klacht te verkleinen. Hoe beter je weet wat je doet, hoe beter je kan voorkomen dat er klachten ontstaan. Wilt u begeleiding bij het onder controle krijgen en het oplossen van uw schouderklacht neem dan contact met ons op.