Orofaciale fysiotherapie

Sofysio is lid van NVOF
Sofysio is lid van NVOF

De orofaciaal therapeut is specialist binnen de fysio- manuele therapie in het behandelen van klachten van de kaak, het aangezicht, de nek en het hoofd. Orofaciale therapie wordt ook wel kaakfysiotherapie genoemd. Een term die de lading maar voor een deel dekt.

Les artikel van NVOF over onze praktijk.

Er is een samenwerking met de huisarts, tandarts, orthodontist, kaakchirurg, gnatholoog, KNO-arts, neuroloog, of andere medisch specialisten.
De orofaciaal therapeut behandelt klachten zoals :

 • Kaakklachten
 • Temporo Mandibulaire Dysfunctie TMD
 • Cranio Mandibulaire Dysfunctie CMD
 • Knappende en krakende kaakgewrichten
 • Vermoeide, stijve en gespannen kauwspieren/kaken
 • Beperkte mondopening (Trismus)
 • Tandenknarsen (Bruxisme)
 • Onverklaarbare kiespijn
 • Pijn bij het oor
 • Aangezichtsverlamming (Facialis Parese)
 • Oorsuizen (Tinnitus)
 • Uitstralende pijn naar hoofd, nek en schouders
 • Hoofdpijnklachten
 • Aanvallen van duizeligheid bij veranderingen van lichaamshouding (Benigne Paroxismale Positie Duizeligheid BPPD)
 • Klachten na operaties in het hoofd-halsgebied

De behandeling kan onder meer bestaan uit het geven van voorlichting, advies en oefeninstructies. Vaak wordt er ook gebruik gemaakt van op de kaak, de schedel en de wervelkolom gerichte manuele behandeltechnieken.

Wat doet de Orofaciaal therapeut?

Een orofaciaal therapeut is een gespecialiseerde fysiotherapeut. Orofaciale therapie wordt ingezet bij patiënten met gezondheidsproblemen die te maken hebben met het niet goed functioneren van spieren en gewrichten in het hoofd-halsgebied. Huisartsen en neurologen verwijzen bijvoorbeeld bij:
• pijn in gezicht, kaak of hoofd
• aangezichtsverlamming
• duizeligheid
• nek- en schouderklachten
• klachten in het hoofd-halsgebied die te maken hebben met spanningsfactoren.

Mogelijk komt uw verwijzing van de kaakchirurg, tandarts, tandarts-gnatholoog, KNO-arts of orthodontist. De orofaciaal therapeut wordt daarom ook wel eens aangeduid als kaakfysiotherapeut. Voorbeeldindicaties zijn:
• kaakproblemen
• kaakgewrichtsklachten
• klemmen van de kaak en tandenknarsen

Behandeling

Bij een eerste behandeling voert de orofaciaal therapeut een uitgebreid intakegesprek met u. Naast lichamelijk onderzoek wordt gekeken naar houding, en beweging van kaak en hoofd. Aan de hand van deze aspecten wordt het behandelplan opgesteld en met u besproken. Een belangrijk onderdeel van onze aanpak is uitleggen. Waar komen de klachten mogelijk vandaan en vooral: hoe je ze kunt voorkomen. Naast specifieke (bewustwordings-)oefeningen, die ook thuis geoefend moeten worden, kunnen massage van nek- en aangezichtsspieren en het rekken van zenuwen en bewegen van gewrichten ook onderdeel van de orofaciale behandeling zijn.

Meer informatie kunt u vinden op: www.nvof.nl

Mimetherapie

Mimetherapie is een therapievorm die wordt ingezet bij aangezichtsverlammingen (facialis parese, Bellse of idiopathische parese).

Een gezichtshelft kan minder of helemaal niet bewegen omdat de zenuw die de spieren van het gezicht aanstuurt beschadigd is.

Deze beschadiging kan ervoor zorgen dat de mimiek van het gezicht verstoord is wat zichtbaar is door mogelijke spraakproblemen, ogen die niet goed sluiten, onvoldoende sluiting van de mond of bijvoorbeeld door een oog dat abnormaal meebeweegt tijdens het lachen. Patiënten ervaren dit als onprettig ook omdat dit tot misverstanden kan leiden vanwege het niet goed kunnen herkennen van de emotionele gezichtsexpressie.

Mimetherapie is erop gericht om de gestoorde bewegingen van de gezichtsspieren te verbeteren en om de gelijkheid van beide gezichtshelften te bevorderen.

Wat doet de Orofaciaal therapeut?

Een orofaciaal therapeut is een gespecialiseerde fysiotherapeut. Orofaciale therapie wordt ingezet bij patiënten met gezondheidsproblemen die te maken hebben met het niet goed functioneren van spieren en gewrichten in het hoofd-halsgebied. Huisartsen en neurologen verwijzen bijvoorbeeld bij:
• pijn in gezicht, kaak of hoofd
• aangezichtsverlamming
• duizeligheid
• nek- en schouderklachten
• klachten in het hoofd-halsgebied die te maken hebben met spanningsfactoren.

Mogelijk komt uw verwijzing van de kaakchirurg, tandarts, tandarts-gnatholoog, KNO-arts of orthodontist. De orofaciaal therapeut wordt daarom ook wel eens aangeduid als kaakfysiotherapeut. Voorbeeldindicaties zijn:
• kaakproblemen
• kaakgewrichtsklachten
• klemmen van de kaak en tandenknarsen

Behandeling Mimetherapie

Bij een eerste behandeling voert de orofaciaal therapeut een uitgebreid intakegesprek met u. Naast lichamelijk onderzoek wordt gekeken naar houding, en beweging van kaak en hoofd. Aan de hand van deze aspecten wordt het behandelplan opgesteld en met u besproken. Een belangrijk onderdeel van onze aanpak is uitleggen. Waar komen de klachten mogelijk vandaan en vooral: hoe je ze kunt voorkomen. Naast specifieke (bewustwordings-)oefeningen, die ook thuis geoefend moeten worden, kunnen massage van nek- en aangezichtsspieren en het rekken van zenuwen en bewegen van gewrichten ook onderdeel van de orofaciale behandeling zijn.