Sofysio is aangesloten bij OncoNet
Sofysio is aangesloten bij OncoNet

Algemeen

In Nederland neemt het aantal mensen met de diagnose kanker jaarlijks toe. Deze ziekte heeft grote gevolgen. Tijdens en na de behandeling kunt u last krijgen van allerlei klachten en uw conditie kan achteruit gaan.

Beweeginterventie is een beschrijving van de wijze waarop voldoende competentie bij het bevorderen van de actieve leefstijl en verhoging van de fitheid van mensen met een chronische aandoening en de wetenschappelijke onderbouwing daarvan.

Deze multidisciplinaire interventieprogramma’s is gericht op maximaliseren van de autonomie en participatie van (ex) patiënten met verscheidene functioneringsproblemen, als gevolg van het hebben (gehad) van kanker.

Oncologie en beweging kan helpen om uw klachten te verminderen!

Voor wie?

Het beweegprogramma is geschikt voor kankerpatiënten die voor, tijdens en/of na hun behandeling aan hun conditie willen werken. Zowel curatieve als palliatieve patiënten kunnen deelnemen aan dit programma.

Wat houdt het in?

Oncologie in beweging duurt 12 weken met een frequentie van 2x per week (dinsdag en vrijdag) en duurt ca. 1 uur.

Het bestaat uit de volgende onderdelen: Basis modulen

  • Intake met vragenlijsten
  • Fysieke testen om uw beginniveau vast te stellen
  • Trainingsprogramma
  • Voorlichting over diverse thema’s
  • Eindevaluatie

U kunt zowel in groepsverband als individueel bij ons komen trainen. U wordt begeleid door een oncologiefysiotherapeut.

En eventueel een tweede onderdeel, aanvullende multidisciplinaire modulen met:

  • Psychosociale begeleiding
  • Voeding en dieet
  • Coaching/energieverdeling
  • Arbeidsre-integratie
  • Cognitief gedragsmatige therapie(>1 jaar) in overleg met specialisten en klinisch psycholoog.

Verwijzing en vergoeding

Deelname aan oncologie in beweging is alleen mogelijk op verwijzing van huisarts of specialist. Oncologiepatiënten vallen in relatie tot vergoedingen onder de chronische aandoeningen. Dit betekent dat de eerste 20 behandelingen voor rekening zijn van de aanvullende verzekering van de patiënt dan wel voor eigen kosten.

Statera  (more info)

Het doel van Statera (download folder) is de kwaliteit van leven te verbeteren en restklachten na kanker te voorkomen of te beperken. De patiënt ontvangt begeleiding van een oncologisch verpleegkundige uit de 1e lijn. Deze betrekt indien nodig andere zorgverleners zoals een praktijkondersteuner GGZ, diëtist of fysiotherapeut om het door de patiënt gestelde doel te behalen.

Geïntegreerd Eerstelijns Zorg (GEZ)

Kortenoord in Wageningen is sinds 6 juli 2016 een GEZ: een centrum waar zorg wordt verleend volgens de principes van Geïntegreerd Eerstelijns Zorg. Een medisch centrum waar onder één dak 6 huisartsen, fysiotherapie (SOFYSIO), apotheek, podotherapeut, diëtist, psycholoog, prikpost, echografie, handtherapie, mensendieck en werkadvies nauw samenwerken.

Pilot

Vanaf februari 2019 start een pilot van een half jaar. Alle patiënten die kanker hebben (gehad) en staan ingeschreven bij één van de huisartsen in Medisch Centrum Kortenoord kunnen deelnemen. Patiënten kunnen hun interesse voor deelname kenbaar maken bij hun huisarts.

Oncologie en Beweging in Wageningen